تحميل api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll rar

The file api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll is a 32bit Windows DLL module for Microsoft Windows Operating System software or other related programs. The file is also referred as apisetstub. The file and the associated Microsoft Windows Operating System software was developed by Microsoft Corporation. Describes an update for Universal C Runtime (CRT) in Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Vista SP2, or Windows Server 2008 SP2.

Hi. I bought a laptop with Windows 8.1 and upgraded to Windows 10. It's a 64-bit system with an AMD processor. I'm trying to use py2exe to turn a Python script into a standalone executeable but I have missing DLLs.

5/18/2017

Tải về api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll. Chương trình không thể bắt đầu vì api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll bị thiếu từ máy tính của bạn. Hãy thử cài đặt lại chương trình để khắc phục vấn đề này.

api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll, File description: ApiSet Stub DLL Errors related to api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll can arise for a few different different reasons. For instance, a faulty application, api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll has been deleted or misplaced, corrupted by malicious software present on your PC or a damaged Windows registry. 5/18/2017 For instance, a faulty application, api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll has been deleted or misplaced, corrupted by malicious software present on your PC or a damaged Windows registry. The most commonly occurring error messages are: The program can't start because api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll is missing from your computer. When an application requires API-MS-Win-core-file-l2-1-0.dll, Windows will check the application and system folders for this.dll file. If the file is missing you may receive an error and the application may not function properly. Learn how to re-install API-MS-Win-core-file-l2-1-0.dll. API-MS-Win-core-file-l2-1-0.dll file, also known as ApiSet Stub DLL, is commonly associated with Microsoft® Windows® Operating System. It is an essential component, which ensures that Windows programs operate properly. Thus, if the api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll file is missing, it may negatively affect the work of the associated software.

api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll ist entweder nicht für die Ausführung unter Windows vorgesehen oder enthält einen Fehler. Installieren Sie das Programm mit den Originalinstallationsmedien erneut, oder wenden Sie sich an den Systemadministrator oder Softwarelieferanten, um Unterstützung zu erhalten.

2018年8月14日 解决丢失api-ms-win-core-heap-l2-1-0.dll 的问题。64位win10系统。 相关下载 链接://download.csdn.net/download/hwqzqgd/10601759?utm_source=bbsseo api-ms-win-core-heap-l2-1-0.dll (64位).rar api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll api-ms-win-core-h 29 Jan 2020 If your VSee client installation complains that it is missing DLL Files, you can download them here. The reason these files can be missing is that Windows installs api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll api-ms-win-core-pr dll file, or a way to fix the “api-ms-win-crt-runtime-l1  API-MS-WIN-CORE-HEAP-L2-1-0.DLL is an essential component for some Windows applications, and the error message is a sign that the file is corrupt or  in Windows This update install the missing Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll . C Runtime in Windows which can help you for sure find your OS then download C Runtime and this is happend on more program becuase is missing this f 14 Nov 2019 I'm using v1.9.0 of Dependencies and just to be sure, I also used a Python exe ( download my version https://www.mediafire.com/file/jnks6yq6kkbao8d/python. exe/file) with a [ApiSetSchema] api-ms-win-core-file-l2-1-0. Sample file is different than original file name gathered from version info, Show sources api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll, CompareFileTime, GetFileAttributesExW api-ms-win-core-heap-l2-1-0.dll, LocalFree, LocalAlloc Download

Ladda ner api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-1.dll. Programmet kan inte starta eftersom api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-1.dll saknas från din dator. Försök installera om programmet för att lösa problemet.

ดาวน์โหลด api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-1.dll. โปรแกรมไม่สามารถเริ่มได้เพราะ api-ms Ladda ner api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-1.dll. Programmet kan inte starta eftersom api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-1.dll saknas från din dator. Försök installera om programmet för att lösa problemet. Caution: We do not recommend downloading api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll from "DLL download" sites. These sites distribute DLL files that are unapproved by the official api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll file developer, and can often be bundled with virus-infected or other malicious files. When an application requires API-MS-Win-core-file-l2-1-0.dll, Windows will check the application and system folders for this.dll file. If the file is missing you may receive an error and the application may not function properly. Learn how to re-install API-MS-Win-core-file-l2-1-0.dll.